Κατηγορίες
Είμαστε μέλος της ομάδας της IONOS μιας Startup Εταιρείας που δραστηριοποιείται στην έρευνα και

στις υπηρεσίες πειραματικής ανάπτυξης στην επιστήμη της Γεωργίας.

Στόχος μας είναι η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των γεωργικών
drones με καινοτόμες πρακτικές εκπαίδευσης, η έρευνα καθώς και η
ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων – προτύπων.

Η ομάδα της IONOS προσαρμόζεται διαρκώς στο εξαιρετικά μεταβλητό
περιβάλλον, με πίστη στις αρχές μας, με σύνεση στη χρήση τεχνολογιών
αιχμής και κυρίως με σεβασμό στη Γαία.

Γνωρίζοντας τα δεδομένα της καλλιέργειας του παραγωγού έχουμε τη
δυνατότητα παραμετροποίησης διαδικασιών με βάση την ανάγκη κάθε
καλλιέργειας για νερό, τύπο ψεκασμού κ.ά.

 • Συμβουλεύουμε τον παραγωγό για την καταλληλότερη επιλογή drone,
  σύμφωνα με την έκταση, τις ανάγκες και τα δεδομένα της καλλιέργειας.
 •  Παρέχουμε την εκπαίδευση για την συντήρηση και επισκευή του drone
  από τον ίδιο τον παραγωγό
 •  Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη για το υλισμικό και λογισμικό
  του dr

  Μελέτη οικονομικού αποτυπώματος ένταξης των drones στις
  καλλιεργητικές πρακτικές

 • Επιλογή του καταλληλότερου drone με βάση την κάλλιστη λύση κόστους-απόδοσης (cost-benefit), για την συγκεκριμένη καλλιέργεια και τις δυνατότητες του παραγωγού.
 •  Δυνατότητα χρηματοδότησης για την απόκτηση Agri-drone
 •  Δυνατότητα χρηματοδότησης για την εκπαίδευση χρήσης Agri-drone
 • Παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες και καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης που απαιτείται για γεωργικές εφαρμογές με drone.

 • Ενημέρωση για το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις γεωργικών εφαρμογών με UAV σε ευρωπαϊκό (κατά EASA) και το εθνικό πλαίσιο όπου εκτελούνται οι επιχειρήσεις.
 • Παρέχουμε νομικές συμβουλές για την απόκτηση πτυχίων χειριστών UAV, καθώς και δυνατότητες χρήσης από UAV συγκεκριμένων σκευασμάτων και μεθόδων.
DRONE ΨΕΚΑΣΜΟΥ M6E-G300 (30LT)
Κωδικός : 788
21.712,40€
Αποφυγή εμποδίων – Εύκολος χειρισμός – Εύκολη συντήρηση – Γεωργικό drone μεγάλου φορτίου Η έξυπνη..
Κωδικός : 788
21.712,40€
Εμφάνιση 1 έως 1 από 1 (1 Σελ.)