Στοιχεία επικοινωνίας

GeaMark (ANC HELLAS I.K.E.)
ANC HELLAS IKE
Κ. ΚΑΝΑΡΗ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - Πάτρα
τκ 26500
Τηλέφωνο
2610 641642 / 6936121406

Ωράριο Λειτουργίας
08:00 15:00

Φόρμα επικοινωνίας